Kinderen met problemen

Onderwijs ondersteuning Amstelveen

Veel mensen vragen zich af waarom kinderen met problemen naar een middelbare school moeten. Zijn zij mindere wezens die met fluwelen handschoenen moeten worden aangepakt? Rechtvaardigen zij hun bestaan? De Nederlandse regering heeft een ander systeem ingevoerd: zij plaatst hen op een aparte school. Hoewel de leerlingen de verplichte vaardigheden in de gewone onderwijsklas leren, is het geen standaardsysteem en wordt het vaak genegeerd.

School gebaseerd op intelligentie

Landelijk worden alle Nederlandse kinderen onder toezicht gesteld van deNSHO (Nederlandse Organisatie voor Opvoeding door Ouders), die in Den Haag is gevestigd. Deze organisatie adviseert de ouders echter alleen om de school in dienst te nemen ten behoeve van de kinderen. Ouders kiezen vervolgens de school. Sommige ouders kiezen voor het brede aanbod van scholen en willen hun kinderen naar internationale scholen sturen.

In het geval van een school voor bijzonder onderwijs ondersteuning hebben de ouders het recht hun kind van die school te halen. Zij kunnen de school ook dwingen hun kind toe te laten, maar dit is vrij ongebruikelijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kinderen luisteren naar de argumenten en meningen van de ouders in plaats van op zoek te gaan naar objectieve en wetenschappelijke feiten.

De organisatie werd negen jaar geleden opgericht en wordt gefinancierd door de overheid, particuliere en vrijwilligersbedrijven. Zij geeft advies aan ouders met hun kinderen die op school problemen ondervinden en aan kinderen die ook moeilijkheden hebben. Zij wil ook de leerkrachten helpen om voor die kinderen en volwassenen een opvoedende omgeving te creƫren.

In bepaalde gevallen adviseert de school voor examens. Ouders kunnen vinden dat het tijd is voor een prestatietest als middel om de vorderingen van de kinderen te beoordelen. Het gaat erom de leerlingen psychologische en emotionele steun te bieden om hun problemen los te laten en zich te concentreren op hun opleiding.

Deze samenhang is de sleutel tot de verbetering van het onderwijssysteem. Dit wordt ondernomen om de leerlingen te helpen beter met hun stressfactoren om te gaan en hen zo verder te helpen.

Verandering is essentieel

Het onderwijssysteem heeft sinds zijn ontstaan een aantal veranderingen ondergaan. De nadruk op het parallelle onderwijs ondersteuning heeft grotendeels gedicteerd dat leerlingen het product zijn van hun individuele capaciteiten en dat de ontwikkeling dus in een klaslokaal plaatsvindt. Maar tegenwoordig voelen veel studenten niet langer de behoefte om in een klaslokaal te zitten. Tegenwoordig geven studenten er de voorkeur aan om zelfstandig onderwijs te volgen. Dit is de manier om onderwijs te krijgen, punt uit.

Deze ontwikkelingen resulteren in minder schooljaar blootstellingen aan vakken en docenten, hetgeen leidt tot een behoefte aan meer tijd om leerlingen in staat te stellen te slagen.

Het gedrag van kinderen in goede banen leiden is een belangrijk punt van zorg. Blootgestelde kinderen verstoren vaak het klaslokaal.

Zoals Higgins stelt, vereist het geven van aandacht aan bevredigende behoeften van leerlingen “soms acties die breken met de conventies van het klaslokaal: aanbevelingen die verder gaan dan de formele en wettelijke grens, tussen personen en onder personen, en verder dan de nationaal versterkte doelstellingen van de school”.

Kortom, er moet worden voorzien in een gemengde groep studenten. Een gemengde groep studenten stelt niet alleen andere eisen aan het proefonderwijzend personeel, maar biedt ook unieke onderwijsmogelijkheden die per klas binnen een klas kunnen verschillen.

Lees meer

training

Jongeren coach

Leave a Reply

Your email address will not be published.